Proiecte cu finanțare europeană

La nivel european, ARED Suceava a implementat următoarele proiecte de parteneriat:

1. 2006-2008, proiect Grundtvig intitulat „Boom, Boom, Adolescence is Here!”, finanţat de Comisia Europeană cu 6000 euro, cu parteneri din Malta, Italia, Slovenia. Proiectul a avut ca grup ţintă părinţi cu copii adolescenţi iar produsele finale au fost un DVD şi un suport de curs cu activităţi de formare în educaţia părinţilor. Proiectul a fost unul de parteneriat pentru învăţare, în care membri ai ARED şi grup ţintă format din părinţi cu copii adolescenţi au vizitat fiecare dintre instituţiile participante şi au iniţiat dezbateri, mese rotunde, în vederea schimbului de experienţe şi bune practici referitoare la educaţia adolescenţilor.

2. 2009-2010, proiect Leonardo da Vinci, intitulat „Dezvoltarea calităţilor manageriale ale cadrelor didactice din învăţământul primar”, desfăşurat în Budapesta, Ungaria, finanţat de Comisia Europeană, cu 13410 euro. Proiectul a avut ca activitate formarea profesională a nouă cadre didactice din învăţământul primar, de la şcoli din Suceava, în instituţii similare din Budapesta, partener fiind organizaţia „Horvath y Dubecz”. Proiectul a avut ca produs final un suport de curs de formare pentru cadrele didactice şi un DVD cu cele mai importante aspecte din desfăşurarea activităţilor proiectului, fiind realizat de ARED SUceava.

3. 2009-2011, proiect Comenius Regio, intitulat „Learn to teach”, în care ARED a fost partener local. Proiectul a fost finanţat cu 25000 euro, sumă contractată de instituţia aplicantă, Casa Corpului Didactic Suceava. Rolul ARED a fost acela de a participa la traducerea de documente în cadrul proiectului, participant la mobilităţi în Kirklareli, Turcia, unde se află instituţia parteneră. Produsul final a fost un program de formare continuă pentru profesorii debutanţi, program la realizarea căruia a contribuit şi ARED Suceava.

4. 2011-2012, proiect Leonardo da Vinci, intitulat „Rolul mentorului de dezvoltare profesională în optimizarea actului educaţional din învăţământul preuniversitar”, desfăşurat în Hoorn, Olanda, finanţat de Comisia Europeană, cu 19300 euro. Proiectul a avut ca activitate formarea profesională a zece cadre didactice din învăţământul preuniversitar, de la şcoli din Suceava, în instituţii similare din Hoorn, Olanda, partener fiind organizaţia Regionale Opleidingschool Westfriesland. Proiectul a avut ca produs final un suport de curs de formare pentru cadrele didactice şi un DVD cu cele mai importante aspecte din desfăşurarea activităţilor proiectului, fiind realizat de ARED SUceava.

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s