Scoala de vara “Educatie pentru toti”, editia a X-a, 2018

Într-o perioadă în care principiul competenţei şi al comunicării eficiente guvernează toate activităţile sociale, se cuvine ca acelaşi principiu să stea la baza  realizări de activităţi educative menite să ofere copiilor oportunităţi de educaţie altfel. Iniţiativa acestei şcoli de vară răspunde nevoii de a găsi, pentru copii, pe durata vacanţei,  oportunităţi de educaţie, mai ales nonformală, în care să-şi dezvolte şi / sau să-şi valorifice cunoştinţe şi abilităţi care să le fie utile în activităţile viitoare. Școala de vară organizată în perioada 26 iulie 2018 a avut ca scop  realizarea de activităţi distractiv-educative, în vederea acumulării de cunoştinţe şi deprinderi practice şi sociale, într-un cadru educaţional organizat.

Asociaţia Regională pentru Educaţie şi Dezvoltare ARED Suceava, organizaţie non-guvernamentală constituită în anul 2005 are experienţă în realizarea unor astfel de activităţi, aceasta fiind cea de-a zecea ediţie. În parteneriat cu Şcoala Gimnazială nr. 10 din Suceava, care dispune de  cadre didactice calificate şi cu competenţe profesionale deosebite, cu o conduită ireproşabilă, cărora li s-au alăturat cadre didactice din alte şcoli din oraş şi din localităţi limitrofe, ARED Suceava a realizat activităţi care au valorificat la copiii de vârstă preşcolară şi şcolară potenţialul creator şi cunoştinţele deja dobândite până în prezent. Smarties Club Suceava, care a găzduit această şcoală de vară,  este un spaţiu educativ deschis recent, situat pe strada Bujorilor 2A şi dispune de bază materială adecvată tipurilor de activităţi propuse.

Activitățile au fost distractive și recreative, participanții afirmând că și-ar dori prelungirea duratei acestei inițiative. Dintre activitățile desfășurate, menționăm:

activități de cunoaștere, realizarea unui tablou-colaj, prin activități realizate în colaborare; învățarea imnului școlii de vară, jocuri de cunoaștere, jocuri distractive, lectură

lectură și story telling, realizare de măști pictate, teatru

activitate la Biblioteca Județeană ”I.G.Sbiera” Suceava, realizare de felicitări 3D

vizită la Mănăstirea Dragomirna, activitate distractivă la piscina ”Micul Delfin”, Mitoc

realizare de măști, tablouri, jocuri recreative

Considerăm că această inițiativă a adus un plus de valoare nu doar instituției organizatoare, cât și partenerilor, cu precădere Școlii Gimnaziale nr. 10.