Proiect Leonardo da Vinci, Hoorn, Olanda

Pentru 10 cadre didactice sucevene, vacanţa de Paşte (17-23 aprilie 2012) a fost una de activitate didactică, deoarece în acea săptămână au participat la un proiect european intitulat „Rolul mentorului de dezvoltare profesională în optimizarea actului educaţional din învăţământul preuniversitar”. Este vorba de un proiect Leonardo da Vinci, finanţat de Comisia Europeană, ce se încadrează în programul de învăţare pe tot parcursul vieţi. Proiectul se adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, mentori, metodişti, inspectori, formatori, responsabili cu resursele umane din şcoli ale judeţului Suceava şi a fost realizat de Asociaţia Regională pentru Educaţie şi Dezvoltare ARED Suceava, prin intermediul căreia cinci cadre didactice de la Şcoala nr. 10 şi câte unul de la Şcoala nr. 8, Şcoala nr. 9, Liceul Sportiv, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Suceava şi Şcoala „Petru Muşat” Siret au participat la activităţi desfăşurate în şcoli din localitatea Hoorn şi din Amsterdam, Olanda, pe durata unei săptămâni. Obiectivul general al proiectului a avut în vedere promovarea calităţii în educaţia şi formarea profesională iniţială şi în cea continuă, asigurarea unei mai bune tranziţii de la şcoală la viaţa activă, facilitarea inserţiei tinerilor pe piaţa muncii, spijinirea inovaţie şi dezvoltării de instrumente şi mecanisme menite să îmbunătaţească accesul la educaţie şi formare profesională a cadrelor didactice din judeţul Suceava prin activităţi de mentorat. Obiectivele specifice au avut în vedere îmbunătăţirea competenţelor profesionale de mentorat ale participanţilor, prin intermediul cunoştinţelor şi competenţelor pe care le vor acumula în cadrul mobilităţii, prin aplicarea lor în şcolile de provenienţă, utilizarea de către profesorii participanţi a experineţelor dobândite în cadrul proiectului pentru creşterea calităţii educaţiei în şcoala de unde provin, materializată în documente proiective, operaţionale, rezultate ale elevilor, precum şi dezvoltarea personală a grupului ţintă prin participarea la actvităţile socio-culturale stabilite cu organizaţia gazdă. Instituţia gazdă este Regionale Opleidingschool Westfriesland, care asigură organizarea programului de formare pe toată durata stagiului.

Participanţii au vizitt trei şcoli, au asistat la lecţii, au desfăşurat ateliere de lucru, dezbateri şi mese rotunde pe tematica mentoratului de dezvoltare profesională, evidenţiind rolul mentorului în actul educaţional în şcolile olandeze. Este ştiut faptul că noua lege a educaţiei reglementează şi la noi în ţară statutul şi rolul mentorului, că există precizări în acest sens în standardele ocupaţionale în vigoare, însă de asemenea este ştiut faptul că aceasta este o noutate pentru sistemul educaţional românesc, aşa încât acest proiect are menirea de a aduce în învăţământul sucevean modele ale unei educaţii competitive la nivel european, în care profesorul este valorizat pentru calităţile şi competenţele sale profesionale. Acesta este cel de-al doilea proiect Leonardo da Vinci realizat de ARED Suceava şi este o adevărată mândrie pentru această organizaţie faptul că a putut oferi colegilor şansa de a intra în contact direct cu alte sisteme educaţionale, de a se perfecţiona în instituţii de prestigiu ale Europei. Considerăm că nu există o satisfacţie profesională mai mare decât aceea de a vedea în ochii colegilor bucuria şi împlinirea profesională pe care le-o oferă o astfel de experienţă.

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s