Proiect Leonardo da Vinci, Budapesta, Ungaria

„Dezvoltarea calităţilor manageriale pentru cadre didactice din învăţământul preuniversitar”, proiect VETPRO Leonardo da Vinci, Budapesta

Vacanţa intersemestrială a fost, pentru unele cadre didactice sucevene, prilej de perfecţionare în vederea dezvoltării calităţilor manageriale, în cadrul unui proiect de mobilităţi Leonardo da Vinci, desfăşurat la Budapesta. Proiectul este derulat de Asociaţia Regională pentru Educaţie şi Dezvoltare ARED Suceava, al cărui coordonator este Rodica Zimbru, profesor la Şcoala cu clasele I-VIII nr. 10 Suceava, şi este finanţat de Comisia Europeană prin programul de învăţare pe tot parcursul vieţii, Leonardo da Vinci. Obiectivele pe care le vizează acest proiect ţin de dezvoltarea de competenţe manageriale pentru un grup de cadre didactice din învăţământul primar, formatori, metodişti, mentori, cu alte cuvinte specialişti în educaţie, iar participanţii sunt: Daniela Babii, Brânduşa Ieremciuc, Raluca Gherman, Georgeta Muntianu de la Şcoala cu clasele I-VIII nr. 10, Lăcrămioara Clucerescu şi Oana Guriţă de la Şcoala cu clasele I-VIII nr.8, Daniela Nechita şi Liliana Onuţ de la Şcoala cu clasele I-VIII nr. 3 Suceava şi Mirela Mazilu, de la Şcoala cu clasele I-VIII Salcea, Suceava. Activităţile proiectului au constat în vizitarea a două şcoli din Budapesta şi a Universităţii ELTE, schimb de experienţe şi bune practici cu cadre didactice de la şcolile vizitate, dezbateri, mese rotunde şi workshopuri pe tematica managementului educaţional.

Asociaţia Regională pentru Educaţie şi Dezvoltare (ARED) Suceava, instituţia aplicantă, din partea română, este un ONG fondat în 2005, ai cărui membri sunt majoritatea cadre didactice din învăţământul preuniversitar, însă are şi doi voluntary din Marea Britanie, în persoana lui Paul Whitehead, fost voluntar al fundaţiei Challenge Romanian Camp, şi Tony Babington, reprezentant al UKUS. Staff-ul organizaţiei se compune din 15 voluntari, cadre didactice, şi 5 voluntari tineri. Asociaţia promovează interese profesionale şi este deschisă tuturor participanţilor la demersul educativ, cuprinşi în orice treaptă de învăţământ (inclusiv furnizorilor de educaţie permanentă) care utilizează metode de instruire menite să încurajeze învăţarea activă, în cooperare, în scopul formării unor cetăţeni responsabili, promotori ai valorilor democratice, indiferent de sex, rasă, etnie, religie, dar şi persoanelor care nu fac parte din sistemul educativ, dar care doresc să se implice în promovarea valorilor democratice, în sprijinirea persoanelor care necesită acest lucru. ARED a participat începând din mai 2006 la programe Youth, în Turcia, Polonia, Irlanda şi Franţa, iar în perioada 2006-2008 a desfăşurat un proiect Grundtvig intitulat „Bum, Bum, Adolescence is Here!”, cu parteneri din Malta, Slovenia şi Italia.

O mare parte dintre membrii ARED au participat la cursuri de formare şi programe europene, în rândurile organizaţiei sunt formatori, cadre didactic ecu experienţă, iar unul dintre membri este beneficiar al mai multor cursuri de formare în Budapesta, Ungaria, Austria, Italia şi Cipru.

Instituţia de primire ungară, Horváth & Dubecz Consulting Ltd., al cărei director este dr. Attila Horvath, a fost fondată în anul 1998.  Profilul principal al companiei este cel de cercetare, dezvoltare şi activităţi de consulting în educaţie.  În cadrul acestei sfere de activitate, compania este focalizată pe: activităţi de training pentru cadre didactice, planificare strategic, managementul calităţii, selecţie în cadrul instituţiilor. Activitatea de bază a companiei este cea de asigurare de cursuri de formare pentru cadre didactice.  Anual, se realizează aproximativ 35-45 cursuri de formare, unde participă în jur de 700-1400 cadre didactice. În ceea ce priveşte activităţile la nivel European, începând din anul 2002 compania a desfăşurat în jur de 2-3 Grundvig-Comenius cursuri pe an şi a participat în cadrul unui proiect Leonardo comparativ, în perioada 2004-2006, în cadrul schemelor europene de învăţare formală şi .

Compania dirijează activitatea de expertiză, consultanţă şi supervizare în domeniul consultanţei în sfera resurselor umane. Filosofia companiei se caracterizează printr-un contact personal intens.  Serviciile oferite se bazează pe cooperare reciprocă şi contact personal co clienţii acesteia.  Politica acestei companii poate fi definită printr-o corelare absolută între soluţii şi atitudini negociate. Această instituţie a coordonat întreaga activitate în capitala maghiară, împreună cu coordonatorul de proiect al instituţiei sucevene, prof. Rodica Zimbru. Mobilitatea s-a desfăşurat pe durata a şapte zile, în perioada 1-7 februarie 2010 şi a reprezentat un prilej de îmbogăţire a experienţei profesionale pentru participanţii la acest proiect. La ambele şcoli vizitate, participanţii au fost întâmpinaţi cu căldură, au asistat la lecţii, au vizitat săli de clasă, bibliotecile, sălile de sport, au avut întâlniri de lucru cu învăţătorii maghiari şi au lucrat împreună la realizarea de instrumente de lucru care să le fie de folos în activitatea didactică. Surpriza cea mai mare a fost aceea că în ambele şcoli vizitate participanţii au găsit câte un profesor român, care a favorizat o şi mai bună înţelegere a activităţilor, desfăşurate, de altfel, în limba maghiară. Proiectul s-a dovedit a fi un bun prilej de îmbunătăţire a competenţelor manageriale, iar în perspectivă, participanţii vor deveni persoane resursă pentru învăţământul sucevean, ca formatori şi cadre didactice cu competenţe manageriale îmbunătăţite.