Proiect Grundtvig, ”POET”, 2013-2015

Proiectul are ca scop dezvoltarea de competențe practice pentru profesori și adulți implicați în activități educaționale la orice nivel, evidențiind importanța educației outdoor, indiferent de vârsta celor care învață. De asemenea încurajează participanții să împărtășească o varietate culturală prin intermediul educației outdoor, în vederea înțelegerii stilului de viață și a valorilor culturale ale instituțiilor partenere.

Pe durata proiectului partenerii își vor dezvolta competențele de comunicare în limba engleză, toleranța și cetățenia activă, se vor axa pe educația durabilă, utilizând tehnici specifice outdoor precum jocul, școli de vară, activități de conservare a mediului. Proiectul promovează de asemenea incluziunea socială, democrația, folosind exemple de bune practici din instituțiile partenere.

Proiectul încurajează adulții și profesorii/formatorii să lucreze împreună pentru a-și lărgi perspectivele asupra propriei educații, pentru a descoperi valori de viață comune ale țărilor partenere, evidențiind asemănări și deosebiri în ceea ce privește tradițiile, obiceiurile, stilul de viață, preocuparea pentru conservarea mediului din țările partenere.  În cadrul activităților instituțiile partenere vor căuta aspecte legate de valori morale comune precum munca, toleranța, respectul de sine  și cel pentru mediul înconjurător, focalizându-se cu precădere pe tehnici specifice de educație outdoor.

Proiectul are o durată de doi ani și are ca parteneri instituții din România, Spania și Cipru (Turcia nu a trimis formularul agenției naționale și nu e în proiect), care vor lucra împreună pentru a realiza obiectivele proiectului și produsele finale agreate la nivel de parteneriat:  website, o carte cu jocuri pentru adulți, expoziții foto, DVD, conferință finală, două școli de vară.