Erasmus+ “DEFINE” anunt selectie

Proiect: “DEFINE – Dezvoltare, Educatie, Formare si Inovare la Nivel European”, 2018-1-RO01-KA104-047344

 

Anunţ selecţie

Asociația Regională pentru Educație și Dezvoltare ARED Suceava, cu sediul în Suceava, str. Eroilor nr. 30, este beneficiară a unui proiect de mobilităţi Erasmus+.KA1, intitulat “DEFINE – Dezvoltare, Educatie, Formare si Inovare la Nivel European”, cu nr. de identificare 2018-1-RO01-KA104-047344, ce se va derula în perioada 1 august 2018 – 31 octombrie 2019.

În acest sens, ARED organizează concurs pentru selectarea a 6 dintre membrii săi, în vederea participării la activitățile proiectului, câte trei participanți la fiecare dintre următoarele cursuri:

Fluxul 1: “Smart Teachers Play More”, organizat de Leikur ad laera în Alicante, Spania, în perioada 23 – 28 iunie 2019

Fluxul 2: “Creativity in teaching and training”, organizat de Quarter Mediation din Olanda, in Portugalia, în perioada 4-10 august 2019

Selecţia participanţilor se va realiza  de către comisia de selecţie în următoarele etape şi condiţii:

 1. Calendarul de selecție:
 • 1 – 5 oct. 2018, depunerea dosarelor de candidatură, 8.00 – 14.00
 • 8 oct. 2018, analiza dosarelor, 13.00 – 16.00
 • 9 oct. 2018, completarea chestionarelor , 10.00 – 11.00
 • 9 oct. 2018, interpretarea chestionarelor, 11.00 – 12.00
 • 9 oct. 2018, interviu, 12.00 – 14.00
 • 10 oct. 2018, afișarea rezultatelor, pe website: https://aredsuceava.wordpress.com.

Una dintre conditiile selectării candidaţilor este cunoaşterea limbii engleze, cel puţin la nivel de conversaţie şi înţelegere, deoarece cursurile se vor desfăşura exclusiv în limba engleză.

 1. Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente:
 • cerere de înscriere tip
 • copie după Cartea de identitate
 • scrisoare de intenţie (în limba română şi în engleză)
 • Curriculum Vitae în format EUROPASS, limba română
 • portofoliu cu documente personale relevante pentru cursul ales documente relevante pentru profilul participantului – diplome, certificate, adeverinte) Paşaportul lingvistic în format EUROPASS
 • chestionar, în vederea stabilirii cunoașterii aspectelor generale referitoare la proiect
 • interviu, în vederea stabilirii motivației de a participa la cursuri, competențelor de comunicare în limba română, dar mai ales în limba engleză
 1. Notarea va însuma 100 puncte, după cum urmează:
 • 30p – scrisoarea de intentie corect redactată (15p cea în limba română, 15p cea în limba engleză)
 • 20p – relevanța documentelor personale din portofoliu pentru tematica fiecărui curs
 • 10p – chestionarul
 • 20p – interviul în limba română
 • 20p – interviul în limba engleză
 1. Criterii de excludere: neasumarea responsabilităților ce se impun pe toata durata derulării proiectului (1 august 2018 – 31 octombrie 2019).

 

Selecţia persoanelor se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut. Rezultatele selecției NU SUNT CONTESTABILE. Persoanele de pe lista de rezervă vor participa la proiect în condițiile în care un participant selectat nu mai poate participa, sau dacă bugetul proiectului permite acest lucru.