Proiect Erasmus+ DEFINE 2018-2019 despre proiect

Asociația Regională pentru Educație și Dezvoltare (ARED) este beneficiară a unui grant oferit de Comisia Europeană, prin programul Erasmus+, pentru a implementa un proiect de mobilitate pentru adulți, intitulat sugestiv ”DEFINE – Dezvoltare, Educație, Formare și Inovare la Nivel European”. Acesta a început la data de 1 august 2018 și se va desfășura pe durata a 15 luni, adică până la sfârșitul lunii octombrie 2019.

ARED Suceava este o organizație non-guvernamentală, înființată în anul 2005, ce are ca obiect de activitate organizarea de activități cu caracter educativ: școli de vară, mese rotunde, grupuri de discuție,  conferințe și simpozioane, fiind o instituție implicată în proiecte și programe naționale și internaționale, precum și în organizarea de activități de educație a adulților.  Beneficiarii activităților ARED sunt copii, tineri și adulți din Suceava, cadre didactice din școlile sucevene. De altfel, anul acesta asociația a sărbătorit 10 ani de când organizează școala de vară ”Educație pentru toți” la Suceava.

Proiectul ”DEFINE” vizează două domenii complementare de formare: învățarea interactivă și colaborativă, folosind jocuri educaționale, cu scopul motivării învățării, creării unui mediu atractiv de învățare, dezvoltării abilităților de comunicare, cu formarea a trei dintre membrii săi în acest domeniu, aspect ce va avea ca efect diversificarea ofertei de activiăți cu adulții, la nivelul comunității locale și creativitate în educație și formare profesională, cu formarea altor trei membri în acest sens.

Proiectul se subordonează unuia dintre cele cinci obiectivele stipulate în “2018 Erasmus+ Programme Guide”, acela de a favoriza creșterea calității în materie de inovare și internaționalizare la nivelul instituțiilor de educație și formare, în special prin consolidarea cooperării transnaționale dintre furnizorii de educație și formare și alți actori implicați.

Astfel, scopul  acestui proiect este îmbunătățirea calității ofertei educaționale a ARED Suceava, prin dezvoltarea profesională a șase dintre membrii săi, în spiritul sporirii creativității și inovației în învățare și formare, al învățării active și colaborative prin intermediul jocurilor educaționale. Acest lucru va fi posibil prin participarea acestora la cursuri de formare, unul în Spania și celălalt în Portugalia, având ca finalitate valorificarea competențelor menționate în activitățile ulterioare derulate la nivelul instituției, dezvoltarea capacității organizatorice a acesteia, cu diversificarea ofertelor educaționale pentru adulți. Cursurile de formare care au fost selectate pentru a îndeplini scopul acestui proiect răspund nevoilor de formare ale membrilor ARED, prin tematica abordată.

În acest sens, s-a optat pentru un curs ce vizează învățarea interactivă prin intermediul jocurilor educaționale, pentru a spori motivația celor care învață, pornind de la ideea de TEAM (echipa), abreviere a conceptului potrivit căruia împreună, cei care învăța pot achiziționa mai multe informații (together everyone achieves more). La acest curs, desfășurat în Alicante, Spania, în perioada 24-28.06.2019, vor participa trei dintre membrii ARED, pentru a învăța în mod practic tehnici de motivație a învățării, la orice vârstă. Participarea la curs le va oferi posibilitatea de a dobândi metode de învățare interactiva, de a experimenta impactul jocului ca activitate de învățare, chiar si pentru adulți, de a-și îmbogăți abilitățile de învățare colaborativă și de grup, precum și competențele de comunicare în limba engleză și nu numai.

Celălalt curs pentru care s-a optat este focalizat pe creativitate în educație și formare profesională, pentru a spori motivația învățării la orice vârstă. Vor participa trei membri ARED, cursul desfășurându-se în Portugalia, în perioada 21-27 iulie 2019. Se dorește prin acest curs construirea de modele de relaționare între profesor/formator și persoana care învăța, beneficiile acestei practici pentru ambii poli ai învățării, precum și stabilirea de relații pe termen lung între aceștia.

În ambele cursuri, cei șase participanți își vor dezvolta competențe de comunicare și învățare colaborativă, fie prin joc, fie prin metode active, inovative, participative, știut fiind faptul că învățarea este bilaterală. Acest aspect se va realiza prin dobândirea de informații teoretice, dar și prin schimburile de bune practici cu instituțiile organizatoare și cu ceilalți participanți, exploatându-se, în felul acesta, oportunități pentru schimburi culturale viitoare.

Participanții la cursuri sunt cadre didactice, astfel, informațiile și abilitățile dobândite le vor putea fi de folos în viată și activitatea educaționala de zi cu zi, dar și în activitățile desfășurate la nivelul organizației.

De asemenea, acest proiect este o oportunitate de a cunoaște și de a interacționa cu formatori europeni și internaționali, cu alți participanți, de a aduce, prin experiențele dobândite, Europa într-un oraș mic precum Suceava (conceptul BEST – bring Europe into Suceava town) constituind o premisă pentru dezvoltarea competențelor personale și profesionale ale participanților.

Prin toate activitățile sale, proiectul va contribui la realizarea de rezultate stipulate în Ghidul Erasmus 2018, precum: îmbunătățirea performanțelor de învățare, dezvoltarea competențelor de comunicare într-o limbă străină, a sensibilității culturale, implicare socială, precum și motivația învățării la orice vârstă.