“LEAD” – selecție

erasmus+logo_mic

Anunţ selecţie

 

Asociația Regională pentru Educație și Dezvoltare ARED Suceava, cu sediul în Suceava, str. Eroilor nr. 30, este beneficiară a unui proiect de mobilităţi Erasmus+.KA1, intitulat “LEAD – Learning and Education in Adult Development”, ce se va derula în perioada 1 august 2016 – 31 octombrie 2017.

În acest sens, ARED organizează concurs pentru selectarea a 6 dintre membrii săi, în vederea participării la activitățile proiectului, câte doi participanți la fiecare dintre următoarele cursuri:

Fluxul 1: “Leadership and communication in education”, in Assen, Olanda, organizator Quarter Mediation, Olanda

Fluxul 2: “The power of non-formal or how to use non-formal methods of teaching in the formal education”, in Olanda, organizator Quarter Mediation Olanda

Fluxul 3: “Mobile devices in education”, in Vilnius, Lituania, organizator CREF – Education, Resources and Training Centre, Sesimbra, Portugalia

Selecţia participanţilor se va realiza  de către comisia de selecţie în următoarele etape şi condiţii:

 1. Calendarul de selecție:
 • 1 – 5 sept. 2016, depunerea dosarelor de candidatură, 8.00 – 14.00
 • 6 sept, analiza dosarelor, 13.00 – 16.00
 • 7 sept, completarea chestionarelor , 10.00 – 11.00
 • 7 sept, interpretarea chestionarelor, 11.00 – 12.00
 • 7 sept, interviu, 12.00 – 14.00
 • 8 sept, afișarea rezultatelor, pe website: https://aredsuceava.wordpress.com, 10.00

Una dintre conditiile selectării candidaţilor este cunoaşterea limbii engleze, cel puţin la nivel de conversaţie şi înţelegere, deoarece cursurile se vor desfăşura exclusiv în limba engleză.

 1. Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente:
 • cerere de înscriere tip
 • copie după Cartea de identitate
 • scrisoare de intenţie (în limba română şi în engleză)
 • Curriculum Vitae în format EUROPASS
 • portofoliu cu documente personale relevante pentru cursul ales documente relevante pentru profilul participantului – diplome, certificate, adeverinte) Paşaportul lingvistic în format EUROPASS
 • chestionar, în vederea stabilirii cunoașterii aspectelor generale referitoare la proiect
 • interviu, în vederea stabilirii motivației de a participa la cursuri, competențelor de comunicare în limba română, dar mai ales în limba engleză
 1. Notarea va însuma 100 puncte, după cum urmează:
 • 30p – scrisoarea de intentie corect redactata (15p cea in romana, 15p cea in engleza)
 • 20p – relevanta documentelor personale din portofoliu pentru tematica fiecarui curs
 • 10p – chestionarul
 • 20p – interviul in limba romana
 • 20p – interviul in limba engleza
 1. Criterii de excludere: neasumarea responsabilitatilor ce se impun pe toata durata derularii proiectului (1 august 2016 – 31 octombrie 2017).

Selecţia persoanelor se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut. Rezultatele selecției NU SUNT CONTESTABILE. Persoanele de pe lista de rezervă vor participa la proiect în condițiile în care un participant selectat nu mai poate participa, sau daca bugetul proiectului permite acest lucru.