”LEAD” – diseminare

Diseminarea rezultatelor proiectului se va face pe toata durata desfasurarii acestuia, pe diverse planuri, incepand de la membrii institutiei, continuand cu comunitatea locala, apoi la nivel national si international. Astfel, diseminarea se va realiza:
a) la nivel institutional: se va prezenta ideea proiectului si activitatile acestuia membrilor ARED, in cadrul intalnirilor lunare, pe toata durata desfasurarii proiectului; se vor realiza pliante de prezentare a proiectului si o publicatie in care se vor insera experiente ale participantilor; la intoarcerea de la cursuri, fiecare participant va prezenta experientele dobandite in cadrul stagiului, utilizand materiale informative primite, material printat, fotografii, inregistrari video realizate pe durata cursului; participantii vor intocmi portofolii de prezentare a celor mai importante aspecte din cadrul cursului, o copie a acestora pastrandu-se la sediul ARED; se vor disemina apoi rezultatele pe termen lung, metodele de lucru din cadrul stagiului, cunostinte de leadership, comunicare, metode de educatie non-formala, in cadrul activitatilor de formare sau a celor conexe pe care ARED le desfasoara (mese rotunde, sesiuni de comunicari, scoli de vara pentru copii si adulti)
b) la nivel local: se va realiza diseminare in institutiile unde lucreaza participantii la aceste cursuri, cu prezentare de materiale informative, fotografii, imagini video, in vederea motivarii altor persoane de a se implica in astfel de proiecte; vor fi prezentate experiente din cadrul cursurilor in cadrul unor sesiuni de comunicari, conferinte, seminarii, intalniri specialitate, intalniri cu reprezentanti ai comunitatii locale, ai altor institutii similare; se vor publica articole in presa locala si in emisiuni televizate in care vor prezenta informatii din cadrul cursurilor.
c) la nvel regional: se vor prezenta informatii, fotografii, inregistrari video in cadrul unor activitati educative cu impact regional, precum conferinte, mese rotunde, intalniri cu specialisti, sesiuni de referate, conferinte, simpozioane
d) la nivel national: se vor publica articole si informatii pe e-grupuri special create; se va crea o pagina Facebook, un e-group, la care vor avea acces cei interesati, unde se vor publica periodic informatii despre rezultatele proiectului; se vor disemina toate aceste informatii pe website-ul ARED, actualmente in re-constructie; se vor disemina activitatile proiectului si in cadrul rapoartelor sau documentelor solicitate in acest sens de Agentia Nationala, in publicatiile acesteia create in acest scop.