Intalnire de proiect Limassol, Cipru

A treia întâlnire de proiect Grundtvig

“POET – PRACTICAL OUTDOOR EDUCATIONAL TECHNIQUES”

1 – 6 septembrie 2014

În perioada 1 – 6 septembrie 2014 s-a desfăşurat în Limasol, Cipru, cea de-a treia întâlnire de proiect Grundtvig, “Practical Outdoor Education Techniques – POET”, coordonat de Asociaţia Regională pentru Educaţie şi Dezvoltare Suceava. Partenerii în cadrul acestui proiect sunt: Municipalitatea din Alcanadre, Spania, Chrysanthou & Parouxis Consultants Ltd, din Cipru, precum şi ARED, Suceava, instituţia coordonatoare. Au participat 9 persoane din România, 3 din Cipru şi 5 din Spania.

Întâlnirea a debutat cu prezentarea activităţilor derulate până acum de cele trei instituţii partenere, între care activităţile outdoor.

Au fost prezentate apoi instrumentele de evaluare realizate de partenerul spaniol şi care vor fi folosite pentru evaluarea activităţilor desfăşurate în acest an.

Prima zi a fost alocată organizării şcolii de vară, coordinate de instituţia cipriotă. S-a realizat o analiză SWOT a primului an de proiect, care a scos în evidenţă mai multe puncte tari, dintre care menţionăm: comunicarea continuă între parteneri, implicarea acestora în organizarea şi derularea activităţilor, varietatea de experienţe de învăţare, experienţele şi bunele practici schimbate între parteneri. Punctele slabe au avut în vedere barierele lingvistice şi numărul restrâns de parteneri implicaţi. Între oportunităţi s-au remarcat dezvoltarea competenţelor de comunicare, posibilitatea unei viitoare colaborări, iar dintre ameninţări, putem menţiona politicile educaţionale în ceea ce priveşte educaţia outdoor.

A urmat apoi gruparea participanţilor în trei echipe, simbolic numite “Apa”, “Soarele”, ”Iubirea” (simboluri ale Ciprului), cu reprezentanţi ai celor trei partenere, care au stabilit o listă de activităţi şi jocuri care se pot realiza de adulţi. Acestea au fost prezentate întregului grup a doua zi, după care fiecare echipă şi-a realizat activităţile propuse, implicând persoane din comunitatea local. Între acestea s-au înscris acordarea de interviuri, jocuri de socializare, discuţii libere cu locuitori ai oraşului, dezbateri.

Ceea ce s-a remarcat în mod deosebit, la fel ca şi la celelalte întâlniri anterioare în România şi Spania a fost faptul că activităţile organizate au valorificat potenţialul de educaţie outdoor. Astfel încât întâlnirea din România a valorificat mediul de pădure şi vestigii culturale ce pot fi valorízate în educaţia outdoor, cea din Alcanadre a oferit imaginea unui mediu viticol ce se poate exploata ca activitate outdoor şi ca deprinderi de viaţă, în vreme ce întâlnirea din Cipru a scos în evidenţă necesitatea unei bune comunicări, a exploatării turistice a regiunii, a valorificării tuturor resurselor de care regiunea dispune, pentru realizarea obiectivelor proiectului.

Activităţile realizate s-au constituit în şcoală de vară, în care fiecare participant a exploatat tehnici de comunicare, de supravieţuire, de socializare, valorificând cadrul natural prielnic acestor activităţi, disponibilitatea de a comunica a localnicilor şi, un în ultimul rând, oportunitatea de a comunica cu români nativi, foarte mulţi stabiliţi în ţara gazdă.

Un exemplu grăitor a fost activitatea “Treasure Hunt”, în care participanţii, împărţiţi în trei grupe, au avut de rezolvat diverse sarcini carea u presupus comunicarea cu localnicii, explorarea unor clădiri istorice, documentarea şi cunoaşterea aspectelor de viaţă şi cultură cipriotă. A fost amuzant faptul că una dintre cerinţe a fost să descopere ce se află atârnat pe tavanul unul magazin şi numărul respectivelor obiecte. Era vorba de umbrele. Întrebaţi care este numărul acestora, lucrătorii au fost nevoiţi să le numere şi ei, spre amuzamentul tuturor.

Proiectul se doreşte un parteneriat de învăţare în vederea găsiri de modalităţi de a scoate educaţia în afara sălii de clasă şi de a găsi oportunităţi de învăţare şi lecţii de viaţă în mediul înconjurăror, de a face educaţia mai practică şi mai legată de viaţa reală, mai ales în rândul adulţilor.