”LEAD” – despre proiect

Proiectul are ca scop dezvoltarea de tehnici si metode de lucru cu adultii, prin educatie formala si non-formala, a competentelor de leadership si de comunicare, de utilizare a dispozitivelor mobile in scop educativ pentru 6 dintre membrii ARED, prin participarea la 3 cursuri de formare, in perioada nov. 2016 – oct. 2017, in vederea valorificarii ulterioare a acestor competente in activitatile derulate la nivelul institutiei.
Obiectivele proiectului sunt urmatoarele: dezvoltarea de competente de leadership si comunicare; dobandirea de informatii si deprinderi de utilizare a educatiei non-formale in cadrul activitatilor de educatie formala; dobandirea de cunostinte referitoare la utilizarea in scop educativ a dispozitivelor mobile; dezvoltarea competentelor de comunicare si relationare in limba engleza a participantilor, dar si a celorlalti membri ai asociatiei; dezvoltarea unei culturi europene in ceea ce priveste educatia adultilor, prin valorificarea experientelor dobandite in cadrul proiectului, si in alte activitati de educatie a adultilor pe care le organizeaza institutia.
Profilul participantilor are in vedere nevoia de formare exprimata, motivatia crescuta pentru formarea si dezvoltarea profesionala si personala, disponibilitatea de a se implica in toate activitatile proiectului, precum si rolul pe care il ocupa la nivelul institutiei. Astfel, cele sase persoane ce vor fi participa la cursurile de formare vor fi selectate în mod transparent, avand la baza criterii bine definite de catre comisia stabilita în acest scop, oferindu-se sanse egale, fara niciun fel de discriminare tuturor celor interesati. Comisia de selecţie a participantilor la mobilitati va fi formată din: Atanasoaie Ana-Maria, vicepreşedinte ARED; Rodica Zimbru, manager de proiect, responsabil pregătire lingvistică; profesor Onofrei Valeria, formator CCD, Campan Eugenia, administrator financiar, Livia Hutan, responsabil logistica.
Cei 6 participanti selectati vor participa la urmatoarele cursuri:
1) “Leadership and communication in education”, in Olanda, organizator Quarter Mediation, Olanda, 2 participanti; tematici abordate: comunicarea in educatie, tehnici de comunicare, leadersip.
2) “The power of non-formal or how to use non-formal methods of teaching in the formal education”, in Olanda, organizator Quarter Mediation Olanda, 2 participanti, tematici abordate: tehnici de educatie non-formala, educatia non-formala la adulti, relatia educatie formala si non-formala
3) “Mobile devices in education”, in Vilnius, Lituania, organizator CREF – Education, Resources and Training Centre, Sesimbra, Portugalia, 2 participanti, tematici abordate: componentele mobile si e-learning, utilizarea eficienta a acestora in educatie, metode si tehnici e-learning.
Monitorizarea participantilor se va face pe de o parte de ARED, prin vizite de monitorizare realizate de managerul de proiect, iar pe de alta parte de fiecare furnizor de curs.
Va exista un impact al proiectului la nivelul comunitatii locale, la nivel regional, national, international, materializat in sporirea capacitatii organizatorice si a prestigiului ARED in comunitate, prin participarea unora dintre membrii sai la cursuri de formare la nivel european, prin competentele de leadership, comunicare, educatie formala si non-formala pe care institutia si le va dezvolta odata cu implementarea acestui proiect.
Diseminarea rezultatelor proiectului se va face pe toata durata desfasurarii acestuia, pe diverse planuri, incepand de la membrii institutiei, continuand cu comunitatea locala, apoi la nivel national si international, prin diverse forme: publicatii, articole in ziare locale, pe grupuri de discutie, pe pagina web a proiectului si a institutiei, prin prezentari directe in cadru unor activitati specific.
Evaluarea proiectului va cuprinde: evaluarea managementului operativ, a managementului financiar, concordanta dintre obiectivele propriu-zise ale proiectului si activitatile desfasurate, respectarea programului cursurilor, asa cum a fost el prezentat de catre furnizorii de cursuri, realizarea diseminarii conform graficului, valorizarea proiectului.